Select Page
Akcija za Sigurnu kuću u Krapini 2021.

Akcija za Sigurnu kuću u Krapini 2021.

09.04.2021. članice RC Dora su dostavile donaciju Domu za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK na području Krapinsko-zagorske županije. Akciju je pokrenula članica RC Dora Aleksandra Orčić te su istu sve ostale članice, svaka sa svojim doprinosom, srčano prihvatile....