Erey!

every rotarian every year!

Što je Rotary

Rotary je međunarodna udruga poslovnih i profesionalnih lidera koji se udružuju na humanitarnim projektima, promiću visoke etičke standarde u svojim zanimanjima, te pomažu širiti mir i dobru volju u svijetu. Kroz djelovanje više od 1.2 milijuna clanova u 32 tisuće klubova u gotovo 170 zemalja, Rotary potiće društvene projekte koji se bave gorucim problemima zajednica diljem svijeta: siromaštvom, razrješavanjem sukoba, zdravljem, gladi, pismenošću, te iskorjenjivanjem dječje paralize.

Saznajte više o Rotary Dora
Saznajte više o Rotary International
Saznajte više o Rotary Foundation

Rotary Dora

Sa ponosom možemo istaknuti da je Rotary klub Dora jedini ženski Rotary klub u Hrvatskoj. No nismo tako isključivi, primamo i muške clanove koji isto tako dijele našu viziju. Zajedno za bolje sutra!

Saznajte više o Rotary Dora
Saznajte više o Rotary International
Saznajte više o Rotary Foundation

Aktivnosti

Donacija Petrovoj bolnici- svibanj 2021.

Akcija za Sigurnu kuću u Krapini 2021.

09.04.2021. članice RC Dora su dostavile donaciju Domu za žrtve nasilja u

Razmjena mladih

Bruna Matas učenica na razmjeni u Finskoj predaje zastavicu Distrikta 1913 guverneru