Select Page

7. travnja 2011.g. članice su se odlučile za pružanje pomoći jednoj od najugroženijih skupina u nas ženama i djeci žrtvama partnerskog nasilja koje su prinuđene skloniti se u Autonomnu kuću. Čine to ne samo da izbjegle maltretiranje, nego i često puta da bi sačuvale svoj i život svoje djece.

Založimo se za život bez nasilja i pružimo ruku onima koji su ga nažalost već iskusili.