Rotary
International

Rotary international je međunarodna organizacija ljudi iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanje u svijetu. Paul Haris je osnovao prvi Rotary klub 1905. godine u Chicagu. Godine 1910. Haris je postao prvi predsjednik međunarodne organizacije Rotary Internacional. Rotary je danas jedna od najuglednijih organizacija u svijetu s više od 34.000 Rotary klubova u preko 200 zemalja.